Cách nhận thêm Mozo Token

Sau khi tải ứng dụng Mozo, bạn mở bluetooth và đến những nơi có điểm thưởng được hiển thị trong mục "Săn Mozo" sẽ nhận được Mozo token.

Lưu ý:

  • Số lần nhận Token của mỗi user trong một ngày là có giới hạn.

  • Một điểm nhận Token (hotspot) trên bản đồ có số lượng Token giới hạn trong ngày.

Ngoài ra, bạn có thể nhận thêm 1000 Mozo token bằng cách giới thiệu bạn bè.

Link giới thiệu trong mục "mời bạn bè".

Last updated