Hình thức bán đất tại Sàn Giao Dịch

Mức giá bán được cho phép tại Second World

Giá trị được niêm yết trong giai đoạn đầu của một lô đất là 2,300 VNĐ. Giá trị này có thể thay đổi trong các bản cập nhật tiếp theo.

Người tham gia cần mua ít nhất 10 lô đất. Tương tự, người tham gia cần nạp ít nhất 10 Hào tương đương với 23,000 VNĐ để tiến hành mua đất. (theo mức giá hiện tại).

Khi bán đất sở hữu tại Sàn Giao Dịch, người tham gia cũng cần phải bán ít nhất 10 lô.

Hiện tại, Second World không giới hạn giá trị tối đa mà cư dân có thể đặt bán vị trí đất mà mình đã sở hữu.

Các thông tin về Sàn Giao Dịch sẽ được cập nhật liên tục trước khi tính năng chính thức được ra mắt tại Second World...

Last updated