Second World có phải là một dự án Scam?

Giá bán chỉ có $0.1/ lô đất, thậm chí còn miễn phí bằng Mozo token. Với số tiền rất ít hoặc không mất tiền như vậy, Second World không hề có ý định hoặc động lực để trở thành một dự án scam so với công sức và thời gian xây dựng nên sản phẩm, đội ngũ và thương hiệu.

Bên cạnh đó, Second World còn có đội ngũ là bộ khung đã đồng hành cùng dự án Mozo hơn 3 năm và vẫn đang tiếp tục phát triển Mozo tại văn phòng Hồ Chí Minh. Các dự án Scam hoặc lừa đảo thường chỉ hoạt động trong 1 năm và bỏ dự án khi giá trị của Token thấp đi, chúng tôi không như vậy và vẫn tiếp tục kết nối thêm với các đối tác uy tín tại thị trường Việt Nam, điển hình như ngân hàng MB Bank tại app Mozo.

Ngoài ra, cư dân Second World hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin về văn phòng tại Việt Nam cũng như đối tác phát triển tại Singapore thông qua thông tin trên website.

Last updated