Mỗi thành phố sẽ có bao nhiêu lô đất?

Số lượng đất tại các thành phố sẽ khác nhau dựa trên tỉ lệ thực tế của các thành phố sẽ khác nhau.

Trong giai đoạn đầu tiên, Second World giới thiệu tới người dùng Việt Nam 3 thành phố lớn Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội với số lượng đất trung bình mỗi thành phố khoảng 20 triệu lô đất.

Last updated