Sử dụng Mozo voucher để mua đất tại Second World

Có 2 hình thức thanh toán tại

Second World: Mozo voucher và Ngân hàng nội địa.

Làm sao để nhận Mozo voucher? Bạn có thể quy đổi từ Mozo Token trên ứng dụng Mozo, và thu thập Mozo Token bằng cách:

  • Tải app Mozo lần đầu nhận Token.

  • Giới thiệu bạn bè tham gia không giới hạn, nhận Token.

  • Săn Mozo token tại các điểm săn hiển thị trên app Mozo.

Tải ứng dụng Mozo tại đây.

Hiện Mozo phối hợp cùng Second World phát hành voucher dùng để quy đổi thành Hào dùng để mua đất với các giá trị hấp dẫn.

Last updated