Giai đoạn 3: Xây dựng

Trong giai đoạn 3, Second World cho phép cư dân xây dựng các công trình trên vị trí đất mà mình sở hữu.

Sẽ có 2 lựa chọn xây dựng cho cư dân: sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Second World hoặc sử dụng builder tools để tự do sáng tạo.

Các thông tin chi tiết về giai đoạn này sẽ được cập nhật sau.

Last updated