Một số thông tin cơ bản về Second World

  • Second World là một thế giới Metaverse mô phỏng lại các vị trí đất thực tế của các thành phố trên thế giới dựa trên tỉ lệ chính xác.

  • Những vị trí này có thể được sở hữu, trao đổi, buôn bán và được phát triển thành thế giới Metaverse thu nhỏ trong tương lai gần.

  • Giai đoạn 1 đã bắt đầu từ ngày 11/11/2021 với tính năng Mua và sở hữu đất.

  • Second World liên kết với Mapbox để cung cấp các vị trí đất được chia theo tỉ lệ chính xác được gọi là một Tile hoặc Lô Đất.

  • Giá trị của các vị trí đất sẽ tăng theo thời gian dựa trên nhu cầu, vị trí và tiềm năng lợi nhuận, tương tự với thị trường bất động sản vật lý. Vì vậy, đây là giai đoạn tốt để bạn sở hữu những vị trí đất đẹp sớm nhất.

Last updated