Đất tại Second World

Định nghĩa về đất tại Second World

  • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có 2,8 tỉ Hecta diện tích đất và có mật độ dân cư vào khoảng 4,7 tỉ người

  • Với diện tích đất chiếm 22% thế giới, Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực trọng tâm mà Second World mong muốn tập trung để xây dựng.

  • Việt Nam là khu vực đầu tiên mà Second World giới thiệu đất cho người tham gia sở hữu tại các thành phố lớn vào giai đoạn quý 4, 2021. Các thành phố tiếp theo Second World giới thiệu sẽ đến từ Hàn Quốc, Philippines, Indonesia, Ấn Độ và Bangladesh vào giai đoạn cuối năm 2022. Đây là những quốc gia có đông đảo người dùng đang sử dụng ứng dụng Mozo và Mozo Token.

  • Trong những giai đoạn sau, Second World sẽ giới thiệu tiếp tục các thành phố còn lại trên Trái Đất.

  • Dự định của Second World là giới thiệu các vị trí đất giá rẻ và thu hút thật nhiều người tham gia vào dự án Metaverse đặc biệt này.

Last updated