Website

Trang web của chúng tôi cung cấp tính năng Sàn Giao Dịch cho phép bạn mua bán những vị trí đất dễ dàng. Bạn có thể ra giá cho những vị trí đất yêu thích và thương lượng giá với những người khác. Một đơn vị ô vuông đất trên bản đồ được gọi là “Lô đất". Nhiều lô đất có thể tạo thành một mảnh đất lớn. Các thông tin liên quan đến lô đất bao gồm

  • Second World là một thế giới bao gồm hàng tỉ lô đất khác nhau, riêng biệt về vị trí cũng như nhận diện.

  • Mỗi lô đất có thể được hiển thị bởi hình đại diện cá nhân hoặc lá cờ quốc gia của bạn

  • Những thông tin sẽ được hiển thị theo vị trí đất bao gồm giá mua, giá hiện tại trên sàn giao dịch, lịch sử sở hữu,...

Last updated