Giai đoạn 2: Tính năng Sàn Giao Dịch

Tính năng Sàn Giao Dịch sẽ được ra mắt vào năm 2022 theo lộ trình phát triển. Tại Sàn Giao Dịch, cư dân Second World được tự do mua bán, trao đổi các vị trí đất mà họ đang sở hữu cùng cộng đồng Second World khắp Việt Nam.

Last updated