Cư dân tại Second World

  • Dân số tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay vào khoảng 4.7 tỉ người, trong đó các thế hệ Gen Z và Millennials chiếm khoảng 40% (thế hệ MZ)

  • Thế hệ MZ sẽ là đối tượng mà Second World đang nhắm tới, với mục tiêu đem lại các giá trị nhằm hiện thực hoá các ước mơ và mong muốn của các cư dân tại thế giới mới này.

  • Second World có mục tiêu đem đến niềm vui, sự thú vị và cơ hội giúp cư dân tại đây có thêm nhiều trả nghiệm và thậm chí kiếm thêm được thu nhập.

Last updated