Metaverse phải phát triển từ Blockchain, không như Second World với một bản đồ?

Metaverse là một khái niệm về một thế giới điện tử mà các cư dân có thể kết nối, xây dựng cộng đồng và tạo dựng các hoạt động thương mại, xây dựng, hạ tầng. Không có một định nghĩa nào về Metaverse cần phải xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain - một phương tiện tiếp cận còn rất hạn chế với số đông và chi phí cao, chưa phù hợp với đại đa số người sử dụng Internet hiện nay.

Second World đang trong giai đoạn đầu ra mắt nên các tính năng còn hạn chế.

Các tính năng khác sẽ hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo, cho phép người dùng trải nghiệm một thế giới Metaverse sống động tại Việt Nam. Bản đồ là điều kiện cần, là công cụ để đăng ký sở hữu đất của bạn để chuẩn bị cho tính năng xây dựng sau này.

Chính vì giai đoạn đầu chỉ mới có tính năng sở hữu đất nên chúng tôi bán giá rẻ như cho – chỉ $1/ 10 lô đất, thậm chí miễn phí.

Nếu là sản phẩm NFT thì 1 lô đất như vậy phải có giá $3000-$4000. Second World cũng sẽ phát triển NFT trong giai đoạn tiếp theo, tuy nhiên chi phí sẽ phải cao hơn dựa trên có thêm các chi phí để vận hành trên các chuỗi blockchain.

Last updated