FAQs
Search…
Lộ trình phát triển sản phẩm
Second World đã chính thức giới thiệu tính năng mua bán đất đã sở hữu tại Marketplace!
Second World sẽ ra mắt tổng cộng 5 Giai Đoạn với những tính năng riêng biệt và các tính năng khác sẽ được cập nhật và thông báo liên tục trên website:
  • 05/11/2021: Mở bán sớm qua ứng dụng Mozo
  • 22/11/2021: Mở bán công khai thị trường Việt Nam
  • Quý 1, 2022: Ra mắt tính năng Sàn Giao Dịch
  • Quý 3, 2022: Sáng tạo và xây dựng những công trình 3D
  • Quý 4, 2022: Mở bán các thành phố lớn khác ở Châu Á
Copy link