FAQs
Search
⌃K

Lộ trình phát triển sản phẩm

Second World đã chính thức giới thiệu tính năng mua bán đất đã sở hữu tại Marketplace!
Second World sẽ ra mắt tổng cộng 5 Giai Đoạn với những tính năng riêng biệt và các tính năng khác sẽ được cập nhật và thông báo liên tục trên website:
  • 05/11/2021: Mở bán sớm qua ứng dụng Mozo
  • 22/11/2021: Mở bán công khai thị trường Việt Nam
  • Quý 1, 2022: Ra mắt tính năng Sàn Giao Dịch
  • Quý 3, 2022: Sáng tạo và xây dựng những công trình 3D
  • Quý 4, 2022: Mở bán các thành phố lớn khác ở Châu Á