Về công nghệ

Second World ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất để xây dựng nên một thế giới Metaverse thu nhỏ với giai đoạn đầu mang thông điệp Sở hữu đất.

Công nghệ Internet đã và đang thay đổi thế giới với những ứng dụng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mọi người. Tuy nhiên, sự ra đời của công nghệ Blockchain và Web 3.0 sẽ thay thế toàn bộ công nghệ Internet hiện nay với mạng lưới kết nối phi tập trung.

Công nghệ Internet hiện nay chỉ cho phép người dùng truy cập và hiển thị hình ảnh 2D và Web 3.0 sẽ cho phép người dùng trải nghiệm thế giới Metaverse 3D.

Các công nghệ đang được xây dựng và áp dụng tại Second World: Big Data - AI, Machine Learning, Web 3.0, AR/VR, Digital Twin, Blockchain, NFT

Last updated